POWRÓT  Literatura


1. Alvikas Vidas, Čepauskas Alfonsas, NUMISMATICIS. IV TARPTAUTINĖ EKSLIBRISŲ TRIENALĖ - KONKURSAS. Katalog wystawy, Trakai 1999

2. Barth Matthias, EX LIBRIS NUMISMATICIS, w; Jahrbuch f. Numismatik u. Geldgeschichte 42/42, 1992/93 311

3. Bulkiewicz Stanisław, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY /3/, w: Łódzki Numizmatyk, R. XI (1972), Nr 3-4 (107-108), s. 34

4. Bulkiewicz Stanisław, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY /4/, w: Łódzki Numizmatyk, Numer Specjalny, R. XII (1973), Nr 1-2 (109-110), s. 36-37

5. Bulkiewicz Stanisław, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY /5/, w: Łódzki Numizmatyk, R. XII/XIII (1973/74), Nr 1-4 (111-116), s. 78-79

6. Bulkiewicz Stanisław, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY /6/, w: Łódzki Numizmatyk, R. XIV (1975), Nr 1-4 (117-120), s. 81-83

7. Bulkiewicz Stanisław, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY /7/, w: Łódzki Numizmatyk, R. XV/XVI (1976/77), Nr 1-4 (121-128), s. 96-98

8. Bulkiewicz Stanisław, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY /8/, w: Łódzki Numizmatyk, R. XVII (1978), Nr 1-4 (129-132), s. 75-76

9. Bulkiewicz Stanisław, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY /9/, w: Łódzki Numizmatyk, R. XVIII (1979), Nr 1-4 (133-136), s. 100-104

10. Bulkiewicz Stanisław, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY /10/, w: Łódzki Numizmatyk, R. XIX (1980), Nr 1-4 (137-140), s. 78-79

11. Bulkiewicz Stanisław, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY /11/, w: Łódzki Numizmatyk, R. XX (1981), Nr 3-4 (141-144), s. 90

12. Bulkiewicz Stanisław, EXLIBRISY NUMIZMATYCZNE STANISŁAWA BULKIEWICZA Z ŁODZI, w: Grosz, Nr 35, Styczeń-Luty 1990, s. 17-18

13. Bulkiewicz Stanisław, EKSLIBRIS NUMIZMATYCZNY Z MOJEJ BIBLIOTEKI, Łódź 1995

14. Buta-Kluska Anna i inni, TWÓRCZOŚĆ STANISŁAWA MĘKICKIEGO Z GLIWIC. Katalog wystawy, Warszawska Galeria Ekslibrisu, Warszawa 2004

15. Czosnyka Józef Tadeusz: EXLIBRISY NUMIZMATYCZNE. Katalog wystawy z kolekcji Józefa T. Czosnyki z Wojcieszowa, Nowa Sól 1988

16. Czosnyka Józef Tadeusz, EKSLIBRISY NUMIZMATYCZNE, w: PODGÓRZE Gazeta Dzielnicowego Ośrodka Kultury, listopad 7/91, s. 10-11

17. De Bruijn Wilem Karel, DE NUMISMAAT EN ZIJN BOEKEN, w: Munt -en Peningkundig Nieuws, No 1, 1981

18. De Bruijn Wilem Karel, EX LIBRIS NUMISMATICIS, Leiden 1986

19. Droogleever J. Fortuyn, NUMISMATISCHE EXLIBRIS, w: De Florijn, Nr 8, 1973, s. 157-161

20. Droogleever J. Fortuyn, NUMISMATISCHE EXLIBRIS, w: Graphia, 1982, s. 170-174

21. Duksa Zenonas, NUMIZMATIKA EKSLIBRIUOSE, w: Naujos Knygos, 1985, Nr 11, s. 44-45

22. Duksa Zenonas, EX LIBRIS NUMISMATICIS, AUSSTELLUNGKATALOG NUMISMATISCHE EXLIBRIS AUS DER SAMMLUNG VON ZENONAS DUKSA. Katalog wystawy, Vilnius 1988

23. Dziulikowski Wiktor, Radojewski Mieczysław, POLSKI ELSKIBRIS MEDYCZNY II, Wrocław 1990

24. Ehrend Helfried, ELIGIUS AUF MÜNZEN, MEDAILLEN UND SONSTIGEN SAMMELOBJEKTEN, Speyer 2000

25. Erber Czesław, EKSLIBRISY ZDZISŁAWA MAJA (Z KOLEKCJI BARBARY KATARZYNY I CZESŁAWA ERBERÓW). Katalog wystawy, Prace Okręgu Kieleckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Kielce 1993

26. Ernestus Ursula, HERMANN HUFFERT. 65 JAHRE EXIBRIS-SCHAFFEN GESAMTVERZEICHNIS 1924 - 1989, Wuppertal 1991

27. ERSTE NUMISMATISCHE ARBEITSTAGUNG. HAMBURG 16. BIS 19. MAI 1947, Museum für Hamburgische Geschichte Verein der Münzenfreunde in Hamburg e. V.

28. Franz Udo, NUMISMATIKER EXLIBRIS UND NUMISMATISCHE EXLIBRIS, Bad Breisig 1993

29. GELDGESCHTLICHE NACHRICHTEN, 164, November 1994, s. 291

30. Gębczyk Władysław, JAN TADEUSZ CZECH EKSLIBRISY NUMIZMATYCZNE, Teka, Gliwice 1990

31. Gębczyk Władysław, EKSLIBRISY NUMIZMATYCZNE. Katalog wystawy, DK "Podgórze", Kraków-Podgórze 9.11 - 9.12.1991

32. Gębczyk Władysław, RUDOLF MĘKICKI PREKURSOR POLSKIEGO EKSLIBRISU NUMIZMATYCZNEGO, Kraków 1992

33. Gębczyk Władysław, EX LIBRIS NUMISMATICIS, w: Grosz, Nr 46, I-III, 1992, s. 4-6

34. Gębczyk Władysław, MOTYWY NUMIZMATYCZNE W EKSLIBRISACH TADEUSZA ROMANA ŻUROWSKIEGO, w: Grosz, Nr 47, IV-VI, 1992, s. 4-6

35. Gębczyk Władysław, JAN TADEUSZ CZECH I JEGO EKSLIBRISY NUMIZMATYCZNE, Kraków 1992

36. Gębczyk Władysław, EX LIBRIS NUMISMATICIS. Katalog wystawy, MBP w Jastrzębiu Zdr., Jastrzębie Zdr., luty 1992

37. Gębczyk Władysław, RUDOLF MĘKICKI PREKURSOR POLSKIEGO EKSLIBRISU NUMIZMATYCZNEGO, w: Magazyn Numizmatyczny, Nr 9, luty 1992, s. 21-25

38. Gębczyk Władysław, EXLIBRISY VYTAUTASA O. VIRKAU, w: Magazyn Numizmatyczny, Nr 13, kwiecień 1993, s. 16

39. Gębczyk Władysław, Mękicki Juliusz, POLSKIE EKSLIBRISY NUMIZMATYCZNE. Katalog wystawy, MBP w Gliwicach, Gliwice 1993

40. Gębczyk Władysław, MOTYWY NUMIZMATYCZNE W EKSLIBRISIE. POLSKIE EKSLIBRISY NUMIZMATYCZNE, Gliwice 1994

41. Gębczyk Władysław, MOTYWY NUMIZMATYCZNE W EKSLIBRISIE ŚWIATOWYM. Katalog wystawy, MBP w Gliwicach, Gliwice maj 1995

42. Gębczyk Władysław, MOTYWY NUMIZMATYCZNE W EKSLIBRISIE ŚWIATOWYM, Gliwice 1995

43. Gębczyk Władysław, Ortyl Tadeusz, EX MUSICIS TADEUSZA ORTYLA, Gliwice - Sanok 1998

44 Gębczyk Władysław, EX LIBRIS NUMISMATICIS. Katalog wystawy, WiMBP w Częstochowie, Częstochowa 1998

45. Gębczyk Władysław, Ortyl Tadeusz, EKSLIBRISY NUMIZMATYCZNE TADEUSZA ORTYLA, Gliwice-Sanok 1998

46. Gębczyk Władysław, Ortyl Tadeusz, EX MUSICIS TADEUSZA ORTYLA, Gliwice-Sanok 1998

47. Gębczyk Władysław, Ortyl Tadeusz, VASILIJ LEONIENKO. EX LIBRIS NUMIZMATICIS, Gliwice-Sanok 1998

48. Gębczyk Władysław, EKSLIBRISY NUMIZMATYCZNE DLA TADEUSZA ORTYLA. Katalog wystawy, Warszawska Galeria Ekslibrisu Wypożyczalni nr 75 w Warszawie, Warszawa 20 styczeń-5 marzec 1999 roku

49. Gębczyk Władysław, EKSLIBRISY KÓŁ I ODDZIAŁÓW PTAIN I PTN. Katalog wystawy, MBP w Gliwicach, Gliwice 1999

50. Gębczyk Władysław, Ortyl Tadeusz, KRZYSZTOF KMIEĆ. EKSLIBRISY DLA WŁADYSŁAWA GĘBCZYKA I TADEUSZA ORTYLA, Gliwice-Sanok 2000

51. Gębczyk Władysław, Ortyl Tadeusz, PAWEŁ DROZD. EKSLIBRISY DLA WŁADYSŁAWA GĘBCZYKA I TADEUSZA ORTYLA, Gliwice-Sanok 2000

52. Gębczyk Władysław, Ortyl Tadeusz, DMITRIJ ZINOVJEV EX LIBRIS, Gliwice-Sanok 2000

53. Gębczyk Władysław, EKSLIBRISY NUMIZMATYCZNE DLA TADEUSZA ORTYLA. Katalog wystawy, MBP w Gliwicach, PTN Oddz. w Gliwicach, Gliwice 2001

54. Gębczyk Władysław, EX LIBRIS NUMISMATICIS. Katalog wystawy, MBP w Gliwicach, Gliwice 2002

55. Grasser Walter, NUMISMATIKER EXLIBRIS VON WALTER GRASSER, Coburg 1979, No 22

56. Gupieniec Anatol, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY, w: Łódzki Numizmatyk, R. IX (1969), Nr 1-6 (97-99), s. 11-12

57. Gupieniec Anatol, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY /2/, w: Łódzki Numizmatyk, R IX (1969), Nr 4 (100), s. 42

58. Jordan Reinhold, NUMISMATIKEREXLIBRIS, DIE NICHT IM GRASSER, STEHEN, w: Festskrift til Jorgen Somod 1944 - 24.maj 1984, Grelbers Forlag, Kopenhagen 1984, s. 101-109

59. Jordan Reinhold, NUMISMATISCHE EXLIBRIS. BESTANDSLISTE 2004 DER SAMMLUNG R. JORDAN, Numismatische Gesellschaft Schweinfurt, Sonderheft 47, Schweinfurt, Dezember 2004

60. Kmieć Krzysztof, MOTYWY ZWIERZĄT W TRZYNASTU MONETACH ANTYCZNYCH. Teka ekslibrisów, Kraków 1996

61. Kohn Jo, NUMISMATISCHE ODER NUMISMATIKER-EXLIBRIS?, w: Geldgeschichtliche Nachrichten, 23 Jg. September 1988, Nr 127, s. 234-235

62. Kohn Jo, EX-LIBRIS NUMISMATICIS, w: Exlibris Bulletin de Liason du cercle Pierre Roberti Societe Grand-Ducale d`Ex-libris a.s.b.l. Luxembourg, No 3, 1988, s. 11-13

63. Kohn Jo, MONNAIS ET MEDAILLES SUR DES EX-LIBRIS POLONAIS, w: Exlibris Bulletin de Liason du cercle Pierre Roberti Societe Grand-Ducale d`Ex-libris a.s.b.l. Luxembourg, Nos 8-9, Dec. 1989 - Jan. 1990, s. 12-16

64. Kotarski Stefan, ARCHEOLOGIA I KUMIZMATYKA W EXLIBRISIE. Katalog wystawy, Płock, maj 1969

65. L`IRRESISTIBLE MONSIEUR LAUGIER. OU LA BONNE FORTUNE DES MONNAIES, 26 mai, 15 juillet 1987, Cabinet des Monnaies et Medailles de Marseille. Archives de la Ville

66. Maj Zdzisław, EXLIBRIS NUMISMATICIS, w: NUMMUS Ostrowieckie Zapiski Numizmatyczne, Nr 2, 1992, s. 22-23

67. Maj Zdzisław, EXLIBRIS NUMISMATICIS /2/, w: NUMMUS Ostrowieckie Zapiski Numizmatyczne, Nr 3, 1992, s. 17-22

68. Meyer-Noirel Germaine, Vaucel Guy, EX LIBRIS NUMISMATIQUES ET DE BANQUIERS, w: L`ex libris francais, 41 Anne - No 131, mars 1979, s. 1-4

69. Meyer-Noirel Germaine, Vaucel Guy, EX LIBRIS NUMISMATIQUES ET DE BANQUIERS (suite et fin), w: L`ex libris francais, 41 Anne - No 133, september 1979, s. 25-32

70. Mękicka Julia, KATALOG WYSTAWY EKSLIBRISÓW ARCHEOLOGÓW, NUMIZMATYKÓW I FILATELISTÓW W MUZEUM W CHORZOWIE I GLIWICACH. Katalog wystawy, Katowice - wrzesień 1964

71. Mękicki Juliusz, EX LIBRISY NUMIZMATYCZNE RUDOLFA MĘKICKIEGO, w: Łódzki numizmatyk, R. XVII, 1978, Nr 1-4 (129-132), s. 76-78

72. Mękicki Juliusz, EX LIBRIS NUMISMATICIS, w: Grosz, 1987, Nr 17, X-XII, s. 3-6

73. Mękicki Juliusz, PIERWSZY POLSKI EKSLIBRIS NUMIZMATYCZNY, w: Magazyn Numizmatyczny, Nr 16, listopad-grudzień 1993, s. 18

74. Mękicki Juliusz, EKSLIBRISY NUMIZMATYCZNE I HERALDYCZNE RUDOLFA MĘKICKIEGO, PTN Oddz. w Częstochowie, PTN Oddz. w Gliwicach, Częstochowa-Gliwice 1994 r.

75. Mortensen Morten Eske, NOGLE DANSKE NUMISMATIKER-EXLIBRIS, w: Festskrift til Jorgen Somod 1944 - 24.maj 1984, Grelbers Forlag, Kopenhagen 1984, s. 111-117

76. Niemirycz Wojciech, EKSLIBRIS NUMIZMATYCZNY, w: Biuletyn Numizmatyczny, Nr 4-6 (252-254), kwiecień-czerwiec 1989, s. 37-40

77. NUMISMATIC EXLIBRIS, w: PANA, July-August, 1984, Number 64

78. Opałek Mieczysław, EXLIBRISY RUDOLFA MĘKICKIEGO. Katalog, teka, Lwów 1922

79. Opałek Mieczysław, ZNAKI BIBLIOTECZJE RUDOLFA MĘKICKIEGO. Katalog, teka, Wyd. Arkadja Lwów, Lwów 1925

80. Pater Józef, Dziulikowski Wiktor, MOTYWY RELIGIJNE W EKSLIBRISIE POLSKIM (1918-1988). Katalog wystawy, Wrocław 1988

81. PTA-Oddział Katowice Koło miłośników Ekslibrisu, EXLIBRISY WOJCIECHA ŁUCZAKA. Katalog wystawy, Gliwice - maj 1970

82. PTAiN Sekcja Numizmatyczna Bielsko-Biała, SEKCJA NUMIZMATYCZNA PTAIN BIELSKO B. 1969 XV 1984. Teka 15 ekslibrisów numizmatycznych Herberta Grycza, Bielsko-Biała 1984

83. EKSLIBRISY ODDZIAŁU I KÓŁ PTAIN BIELSKO-BIAŁA. Teka, PTAIN Oddział w Katowicach, 1986

84. PTAiN Oddział Katowice, MONETY W EKSLIBRISACH JÓZEFA WANAGA. Teka, Katowice 1984

85. Ryszkiewicz Andrzej, EXLIBRIS POLSKI, Warszawa 1959

86. Sączek Tadeusz, EKSLIBRIS NUMIZMATYCZNY. WYSTAWA. Informator, Częstochowa, luty 1998

87. Seelig Geert, ZUR GESCHICHTE DES VEREINS DER MÜNZEN - FREUNDE IN HAMBURG E. V., Norddeutsche Jarbuch für Münzkunde und verwandte Gebiete, Band I, Hamburg 1979

88. Šafář Oldřich, NUMISMATICKÁ EXLIBRIS, w: Numismatické Listy, nr 3, 1991, s. 76-77

89. Świtała Krzysztof, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY KRZYSZTOFA ŚWITAŁY, PTN Oddział im. Dra Wł. Terleckiego w Częstochowie, Częstochowa 1995 r.

90. Tomov Evtim, EKSLIBRIS, Izdatelstvo Bulgarski Hudoznik, Sofia 1977

91. Treier Albert, REDENDE EXLIBRIS, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1986

92. Ulonska Hans-Jürgen, Bienas Rudolf, EXLIBRIS VON NUMISMATIKERN AUS DER DDR, w: Geldgeschichtliche Nachrichten, 129, 24. Jg. Januar 1989

93. VILNIUS-METROPOLIS LITUANIAE. THE FIRST INTERNATIONAL BOOKPLATE TRIENNAL-COMPETITION. Catalogue, Vilnius 1989

94. Wachalski Peter, BERLINER NUMISMATIKER-EXLIBRIS, w: Numismatische Hefte, Nr 11, 1985 Kulturbund der DDR, s. 75-84

95. Wanag Józef, EKSLIBRISY ODDZIAŁU I KÓŁ PTAIN BIELSKO-BIAŁA. Teka, PTAiN Oddział w Katowicach 1986

96. Wittyg Wiktor, EX-LIBRIS BIBLIOTEK POLSKICH XVI-XX WIEK, Warszawa MCMVII

97. Zawadzki Wiesław, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY. WYSTAWA Z KOLEKCJI WIESŁAWA ZAWADZKIEGO. Katalog wystawy, Bielsko-Biała 1984

98. Zawadzki Wiesław, EX LIBRIS NUMIZMATYCZNY. WYSTAWA Z KOLEKCJI WIESŁAWA ZAWADZKIEGO. Katalog wystawy, Lublin 1986

99. Znamirowski Andrzej, EKSLIBRISY JÓZEFA WANAGA. Katalog wystawy, Dom Kultury "Podgórze" w Krakowie, 10-30. 07. 1993 r.

100. Żurowski Tadeusz Roman, EKSLIBRIS TADEUSZA ROMANA ŻUROWSKIEGO-KATALOG, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, Wrocław, październik 1971

101. Żurowski Tadeusz Roman, ZABYTKI W EKSLIBRISIE TADEUSZA ROMANA ŻUROWSKIEGO. Katalog wystawy, Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski we Wrocławiu, Towarzystwo Nauk w Legnicy, Legnica 1975

102. Żurowski Tadeusz Roman, EKSLIBRIS TADEUSZA ROMANA ŻUROWSKIEGO. Katalog wystawy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań 1977

103. Żurowski Tadeusz Roman, EX LIBRIS TADEUSZA ROMANA ŻUROWSKIEGO. Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Przemyślu, Przemyśl 1978

104. Żurowski Tadeusz Roman, EKSLIBRIS TADEUSZA ROMANA ŻUROWSKIEGO-WYSTAWA, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, Wrocław 1982

105. 10 EKSLIBRISÓW BIBLIOTEKI MUZEUM SZTUKI MEDALIERSKIEJ WE WROCŁAWIU. Teka, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu 1965-1980

106. 10 EKSLIBRISÓW BIBLIOTEKI MUZEUM SZTUKI MEDALIERSKIEJ WE WROCŁAWIU. Teka, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu 1965-1985

107. 73 AUKTION NUMISMATISCHE LITERATUR 16. MARZ 1995. Katalog aukcyjny, Tietjen+Co., s. 13, 47, 63, 99, 127

108. WŁADYSŁAW KOŚCIELNIAK. KALISZ. EKSLIBRIS. Katalog wystawy, Dom Kultury "Podgórze" w Krakowie, Galeria Ekslibrisu, 10. 05 - 19. 06. 2003 r.

109. JAN RYSZARD KŁOSSOWICZ. EKSLIBRISY. Katalog wystawy, Dom Kultury "Podgórze", Galeria Ekslibrisu, Kraków 25. 04 - 21. 05. 1998 r.

110. EKSLIBRISY BIBLIOTEKAREK IV. Katalog wystawy, Warszawska Galeria Ekslibrisu, maj - czerwiec 2002 roku, Warszawa 2002 111. Przypkowski Tadeusz, PAŃSTWOWE MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, Wyd. Literackie Kraków 1967

112. DLA KOŁA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI I EKSLIBRISU CZTERY EKSLIBRISY OD KOŁA MIŁOŚNIKÓW EKSLIBRISU W KRAKOWIE, Teka, Koło Miłośników Ekslibrisu TPK w Krakowie 1976

113. Wiktor Dziulikowski, EX LIBRIS HENRYKA GROCHOLSKIEGO, Wrocław 1996