POWRÓT  


Knurów - Pieniądz Zastępczy
Dni Knurowa 2012


15 Gwarków Knurowskich

NOMINAŁ:     15 Gwarków Knurowskich
DATA EMISJI:     12 czerwca 2012
EMITENT:     Prezydent Miasta Knurowa
WYMIARY:     142 x 65 mm
KOLOR:     wielobarwny