POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA

1972/1. DZIAŁACZOWI POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ
1974/1. ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU ROBOTNICZEGO
1975/16. CZŁOWIEKOWI CZYNU ZJAZDOWEGO
1975/26. VII ZJAZD PZPR - I OLIMPIADA WIEDZY O PZPR
1977/6. 60 LAT WIELKIEJ SOCJALISTYCZNEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ
1978/1. DZIAŁACZOWI POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
1978/15. 30 ROCZNICA ZJEDNOCZENIA RUCHU ROBOTNICZEGO
1982/8. 100-LECIE POLSKIEGO RUCHU ROBOTNICZEGO (KWK SOŚNICA)
1988/5. DZIAŁACZOWI P. O. P. GZUT GLIWICE