WOJSKO POLSKIE

 • Górnośląska Brygada WOP
 • JW "AGAT"
 • 4. Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • 6. Batalion Powietrznodesantowy
 • Inne Jednostki Wojskowe
 • Ludowe Wojsko Polskie
 • Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej
 • Prokuratura Garnizonowa
 • 1976/6. 25 LAT 33 REJONOWEGO PRZEDSTAWICIELSTWA WOJSKOWEGO
  N/53. WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W KATOWICACH