POWRÓT  


Knurów
Izba Tradycji Górniczej KWK "Knurów"1 Ślązaczka Górnośląska

NOMINAŁ ROK INNE .
1 Ślązaczka 2009
* - wybito w Wytwórni Monet i Medali J. & T. Ćwiertnia w Opolu