POWRÓT  


KOŚCIÓŁ ŚW. WAWRZYŃCA Z KNUROWA
PIĘKNA MADONNA Z KNUROWA


ROK EMISJI INNE .
2014
* - wybito w Mennicy Górnośląskiej