POWRÓT  


Pyskowice
Urząd Miejski w Pyskowicach1 Grosz Pyskowicki

NOMINAŁ ROK INNE .
1 Grosz 2008
* - wybito w Wytwórni Monet i Medali J. & T. Ćwiertnia w Opolu