MONETY ZASTĘPCZE
Powiat Gliwicki - (Kreis Tost - Gleiwitz)


(za zgodą autora wykorzystano szkice monet zastępczych z Chechlau, Knurow, Kriewald, Laband zamieszczone w opracowaniu:
Bogumił Sikorski. "ŚLĄSKIE MONETY ZASTĘPCZE". Katalog, Piła 1998)


---- **** ----

CHECHLAU (Chechło): - Domäne Chechlau
BITSCHIN (Bycina): - Bitschin 1 Liter Milch
KNUROW (Knurów): - Consum Verein
- Königlische Berginspektion IV
KRIEWALD (Krywałd): - Pulver - und Sprengstofffabrik
LABAND (Łabędy): - Herminenhütte
- Schlesische Nickelwerke
- Vereinigte Deutsche Nickelwerke AG, Abteilung Laband
PLAWNIOWITZ (Pławniowice): - Plawniowitz