WŁADYSŁAW GĘBCZYK
skr. poczt. 13
44-121 GLIWICE
tel: 888 844 843
e-mail: vladekg@go2.pl