Numizmatyka:
        Kolekcje
        Wordwide Bi-Metallic Collectors Club
        Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
        Mincerz Opolski
        Mennica Jurajska

        Znaczki Poczt Podziemnych:
        Poczta Solidarności Podziemnej w latach 1982-1989
        "Solidarność" 1980 - 1989
        13grudnia81.pl
        II Pielgrzymka Jana Pawła II na znaczkach poczty podziemnej
        Podziemna poczta Solidarności
        Archiwum opozycji

        Filatelistyka:
        Polski Związek Filatelistów - Zarząd Główny
        PZF Okręg Śląsko-Dąbrowski
        PZF Oddział Gliwice
        Katalog Znaków Pocztowych
        Filatelistyka.org
        Phila-Club
        Podręcznik specjalizowany polskich znaczków pocztowych
        Stemplofil
        Katalog kopert FDC
        OKZ PZF "Kolejnictwo"
        Poczta Polska S.A. - Sklep internetowy