|  POWRÓT  


Literatura

1. Bylicki T., Medale Mennicy Państwowej 1994 - 1995. Katalog, Mennica Państwowa, Warszawa 1996

2. Bylicki T., Medale Mennicy Państwowej – Medals from the Polish State Mint 1996”. Katalog, Mennica Państwowa, Warszawa 1998

3. Chyra-Rolicz Z., Trocka H., Spółdzielczość w polskim medalierstwie”, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1988

4. Der EisenKunst Guss aus Gliwice – Tradition uns Gegenwart. Katalog wystawy, Museum Gliwice, Staatliches Museum Schloß Mosigkau, Gliwice-Dessau 1988

5. Gawroński J., Galeria medalierstwa im. Wacława Sakwy, w: Przegląd Odlewnictwa, Nr 3/2002, s. 99-100

6. Gębczyk Wł., Niemczynowicz J., Medale gliwickie. Katalog wystawy, MBP w Gliwicach, Gliwice 1999

7. Gliwickie Tradycje Odlewnictwa Artystycznego. Katalog wystawy, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 1977

8. Gliwickie odlewnictwo artystyczne - tradycja i wspólczesność. Katalog wystawy, GZUT, Muzeum w Gliwicach, TPG, Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku, Kluczbork 1989

9. Gleiwitzer Kunstguss. Preussische Bergwerks- und Hütten – Akt.- ges. ABT.. Betriebsstelle Kunstgiesserei Gleiwitz. Beuten 1935

10. Hintze E.,Gleiwitzer Eisenkunstguss. Verlag des Schlesischen Altertumsverein, Breslau 1928

11. Gorol E., Rzeźbiarski epos Edwarda Gorola, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2000

12. Medale Mennicy Państwowej 1979 - 1983. Katalog, Arkady, Warszawa 1985

13. Kalyta J., Piękno sztuki medalierskiej, w: Zeszyty Gliwickie, T. 22, 1993, s. 81 – 90

14. Kamiński M., Medale Mennicy Państwowej 1984 - 1988. Katalog, Mennica Państwowa, Warszawa 1990

15. Kamiński M., Medale Mennicy Państwowej 1989 – 1990. Katalog, Heliodor, Warszawa 1991

16. Kamiński M., Medale Mennicy Państwowej 1991 - 1993. Katalog, Heliodor, Warszawa 1994

17. Kozarska-Orzeszek B.,Śląsk i Ślązacy w medalierstwie polskim. Katalog wystawy, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Towarzystwo Przyjaciół Gliwic, Gliwice-Wrocław 1989

18. Kozarska-Orzeszek B., Kociszewski A., Katalog medali i odznak polskich regionalnych towarzystw kultury 1906 – 1988, Wrocław – Ciechanów 1990

19. Krokosz J., Bożek E., Odlewy artystyczne. Katalog, Instytut Odlewnictwa, Kraków 1989, s. 69

20. Modrzyński J., Skwara J., Szeja H., Medale emitowane z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Katowicach imienia Jana Wysockiego, PTN Oddział Katowice 2004, s. 26

21. Mrass P., Sakwerda J., Oberschlesische Medaillen und Plaketten – Górnośląskie medale i plakiety. Katalog wystawy, Muzeum Sztuki Medalierskiej, Oberschlesisches Landesmuseum, Ratingen-Hösel 1994

22. Niemczynowicz J., Ikonografia i materiały związane z historią medalierstwa w TPG, nie publikowane

23. Nitsch K., Rzeźby Krzysztofa Nitscha. Katalog wystawy, Muzeum Miejskie w Gliwicach, Gliwice 1996

24. Nitsch K., Krzysztof Nitsch – Rzeźba. Katalog wystawy, Muzeum w Gliwicach, Samorząd Miasta Gliwice 2000, czerwiec-lipiec 2000

25. Preubische Bergwerks- und Hütten- Aktiengesellschaft Hüttenamt Gleiwitz. Katalog, Stahlgieberei/ Eisengieberei/ Kunstgieberei Maschinenfabrik 1927

26. Procek M., Odlewnictwo artystyczne w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych, w: Zeszyty Gliwickie, T. 6, 1968, s. 85 – 106

27. Procek M., Odlewnictwo artystyczne GZUT w latach 1968-1977, w: Zeszyty Gliwickie, T. 13, 1978, s. 185 – 204

28. Procek M., Tematyka gliwicka w zbiorach rzemiosła artystycznego Muzeum w Gliwicach, w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, T. III, 1987, s. 125 – 157

29. Procek M., Działalność artystyczna Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych w czterdziestoleciu PRL, w: Zeszyty Gliwickie, T. XVIII - XIX, 1988, s. 89 – 132

30. Przybylski D., Kazimierczak B., Medalierstwo polskie lat osiemdziesiątych. Katalog wystawy, Muzeum Sztuki Medalierskiej, Wrocław 1991

31. Sakwerda J., Medale – silesiaca XIX wieku w zbiorach Muzeum Sztuki Medalierskiej Oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia. Katalog zbiorów, Muzeum Miejskie Wrocławia, Wrocław 2001

32. Sakwerda J., Medale – silesica XX wieku (do 1945) w zbiorach Muzeum Sztuki Medalierskiej Oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia. Katalog zbiorów, Muzeum Miejskie Wrocławia, Wrocław 2002

33. Schmidt J., Ludzie i dzieła. Artyści plastycy związani z Gliwicami cz. I”, Gliwice 1999

34. Schmidt J., Kościoły Ziemi Gliwickiej. Kościoły gliwickie II, Gliwice 2000, s. 83 - 84

35. Schmidt J., Ludzie i dzieła. Artyści plastycy związani z Gliwicami cz. IV”, Gliwice 2001

36. Schmidt J., Ludzie i dzieła. Artyści plastycy związani z Gliwicami cz. VII, Gliwice 2002

37. Schmidt J., Życie muzyczne w Gliwicach 1750 - 1944, Gliwice 2003

38. Schmidt J., Ludzie i dzieła. Artyści plastycy związani z Gliwicami cz. X, Gliwice 2005

39. Tyszkiewicz J., Medalierstwo w XXX-leciu Polski Ludowej 1944 – 1974, Muzeum Sztuki Medalierskiej, Wrocław 1974

40. Wilewska R., Edward Gorol. Katalog wystawy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa-Rembertów 1993

41. Waszczuk I., 35 lat Towarzystwa Przyjaciół Gliwic, w: Zeszyty Gliwickie, T. 25, 1997, s. 7 – 29

42. Gawroński J., Tablice, znaki pamiątkowe i insygnia akademickie w Politechnice Śląskiej,Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śl., Gliwice 2005

43. Maciejewska I., Antoni Kostrzewa. Medale. Katalog wystawy, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Wrocław 1981

44. PTN Oddz. Wodzisław Śl., Medale Zygmunta Brachmańskiego, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział Wodziaław Śląski 2006, s. 64, 106, 113, 135, 161