ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ

1978/2. SPOTKANIE POKOLEŃ 1948 - 1978
1978/12. WSPÓŁZAWODNICTWO W REALIZACJI PROGRAMU RADY MIEJSKIEJ FSZP
1978/17. PATRONAT ZSMP GZUT
1986/3. MATKA CHRZESTNA DANUTA KASIOREK
1986/10. ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI W ORG. MŁODZIEŻOWEJ KUM "BUMAR - ŁABĘDY"
1986/22. 10 LAT ZSMP GLIWICE
N/34. ZASŁUŻONY DLA RUCHU MŁODZIEŻOWEGO
N/35. ZA ZASŁUGI DLA RUCHU MŁODZIEŻOWEGO
N/36. ZA ZASŁUGI DLA RUCHU MŁODZIEŻOWEGO