ORGANIZACJE SPOŁECZNO-POLITYCZNE


  • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  • Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
  • Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej